Hoe pakken organisaties tijdens de coronacrisis innovatie aan? In deze reeks spreek ik wekelijks met innovatiedirecteuren uit verschillende sectoren.

Vorige week sprak ik met Veerle Struben, opgeleid KNO arts. Zij heeft vele routes bewandeld in haar carrière binnen het Spaarne Gasthuis. Momenteel houdt ze zich hier bezig met het aanjagen van innovatie(denken). Voor Veerle is innovatie gestart met vernieuwen van kwaliteitsprocessen in de medische vervolgopleidingen binnen het ziekenhuis. De fusie tussen het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis, nu 5 jaar geleden, heeft hierop versnelling aangebracht. Niet alleen het samenbrengen van cultuur en resources kreeg prioriteit, ook het opstellen van een visie op innovatie en onderwijs na de fusie is mede met de input van haar team ontwikkeld.

Wat betekent innovatie voor jouw organisatie?

“Innovatie is belangrijk in het Spaarne Gasthuis. We zijn ons ervan bewust dat het vooral zit in sociale innovatie, de processen en ons adaptatievermogen. Tegelijkertijd zie ik ook dat de zorg — zeker nu met corona — haar handen vol heeft met het hier en nu. Het is een kunst om te innoveren en tegelijkertijd goed te doen wat je altijd doet. Dit vergt een juiste balans in keuzes, kennis en behendigheid. Een strategie en een roadmap helpt hierbij.”

Hoe zijn jullie intern georganiseerd?

“Innovatie is niet gevangen in 1 hok of afdeling. Innovatie is iets wat overal zou moeten zitten. Mijn team zit deels bij de Academie en deels in het ziekenhuis. Wij richten ons enerzijds op kennisontwikkeling op het gebied van innovatie en wat ervoor nodig is om het adaptief vermogen te vergroten. Hierbij spelen 21e-eeuwse vaardigheden een rol en vooral leren door te doen. Ook kijken we hoe technologie dit leerproces kan ondersteunen.

Anderzijds richten we ons op de organisatie van innovatie. Er zijn vele randvoorwaarden om te kunnen innoveren en die proberen we onder meer met het concept Spaarne Labs verder inzichtelijk te krijgen en steeds beter te organiseren. Door startups en scale-ups te vragen hoe ze ons kunnen helpen bij interne vraagstukken, leren wij waar problemen zitten en mixen we kennis in huis met kennis úit huis. Ook zijn patiënten en onze zorgprofessionals nauw betrokken.

In dit eerste jaar richten we ons vooral op de ontwikkeling van het innovatieproces in ons huis. Hier spelen onze ‘sherpa’s’ een belangrijke rol. De sherpa’s zijn een multidisciplinair team waarin ICT, juridisch, inkoop, strategie, finance en de zorg zijn vertegenwoordigd. De gedachte is dat we een netwerk opbouwen waarbij wij niet alleen kennis vragen aan de ‘buitenwereld’, maar er ook mee gevoed worden. Dit vereist samenwerking.”

Waar zie jij externe samenwerking?

“Ik begeef me sinds een jaar of vier in de wereld van innovatie en zag al heel gauw dat het belangrijk is “de wereld buiten naar binnen te halen.” Onze leercurve zit namelijk in het ondernemerschap en innovatie. Dat is niet onze core business. Wij bouwen aan een netwerk van startups en scale-ups, vanuit verschillende branches. Regelmatig delen zij ervaringen en inzichten met ons. Zo blijven we scherp en leren we nieuwe vaardigheden.”

Wat is tijdens de corona crisis het sentiment in jouw organisatie?

Corona hakt er in, begrijpelijk in een ziekenhuis. Zorg leveren en mensenlevens redden is nu nog meer dan gewoonlijk onze primaire focus en ja, daarmee is innovatie secundair. Maar het geeft ook even ruimte om ons bezig te houden met de langere termijn, na te denken hoe we verder gaan na de crisis. Want die tijd gaat komen…

Meer lezen over innovatie in de zorg? We gingen ook in gesprek met Vincent van Luling, Director Digital & ICT bij het Meander Medisch Centrum. Lees het interview met Vincent hier.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit interview of wil je in contact komen met Veerle Struben neem dan contact op met Femmie Geradts.

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.