Hoe pakken organisaties tijdens de coronacrisis innovatie aan? In deze reeks spreek ik wekelijks met innovatiedirecteuren uit verschillende sectoren.

Deze week sprak ik met Vincent van Luling, werkzaam bij het Meander MC. Het Meander MC is een ziekenhuis met locaties in onder andere Amersfoort en Baarn. Daarnaast heeft het een aantal poliklinieken in dezelfde omgeving. Binnen het Meander MC is Vincent verantwoordelijk voor ICT en digitalisering, wat volgens hem nu extra relevant is.

Hoe pakken jullie innovatie aan?

Voor zo’n 80 procent bestaat mijn werk uit het implementeren van digitalisering ten behoeve van direct rendement. Voor de overige 20% kijk ik naar echte innovatie. Patiëntgerichte zorg is ons hoofddoel. Zorg moet draaien om patiënten in plaats van dokters. Optimaal voor de patiënt is dat alleen de zorg wordt geleverd die op dat moment echt nodig is.

Productiviteitsverhoging speelt hierbij uiteraard ook een rol. Dat kan nog wel eens ingewikkeld zijn in een complex ziekenhuis. We zetten digitalisering in om patiënten zo veel mogelijk buiten het ziekenhuis te helpen. Een heel praktisch voorbeeld is preoperatieve screening. Aangezien je hiervoor, in de regel, niet in het ziekenhuis aanwezig hoeft te zijn, is het voor zowel de patiënt als de arts efficiënter om dat digitaal te doen.

Hoe wordt er op jullie werk gereageerd?

Door de complexiteit van het ziekenhuis is het überhaupt al lastig om als één organisatie met alle betrokken andere zorginstellingen samen te werken, laat staan dat je ook nog moet veranderen. Het belang van digitalisering en innovatie wordt in de kern wel erkend, maar oplossingsrichtingen verschillen. Hoewel we allemaal in de zorg werken, oefenen we een totaal verschillend vak uit. Dat betekent ook automatisch dat we met totaal verschillende (economische) belangen, totaal verschillende middelen en IT die rampzalig op elkaar aansluit kampen. Al met al is het dus een taai, complex geheel.

Welke invloed heeft de coronacrisis daarop?

Deze crisis is natuurlijk dramatisch, zowel voor de menselijke gezondheid als voor de economie. Maar als je die aspecten buiten beschouwing zou laten is het een enorm interessante uitdaging. Ik vind het gaaf om nu op deze plek te zitten; met deze situatie, rol en verantwoordelijkheid.

Van een economisch perspectief is dit gewoon een verloren jaar. Dat is in ons geval niet zo erg. Normaal staan we altijd in het zwart, en dat komt ook wel weer. Veel belangrijker is dat hierdoor wat barrières worden doorbroken. De agenda die we al hadden wordt alleen maar relevanter en kunnen we nu versneld doorvoeren.

Wat veroorzaakt die versnelling?

In de eerste 4 tot 5 weken van de lockdown was de operationele nood erg hoog. Er moesten op korte termijn aanpassingen gefaciliteerd worden. Zo moest de IC-capaciteit snel verhoogd worden en openden we geïsoleerde corona-afdelingen. Besluitvormingsprocessen werden als gevolg sneller doorlopen. Deze kunnen normaal gesproken wel eens vernieuwing vertragen. Nu die politieke factoren veel minder aanwezig zijn, biedt dat ruimte voor creativiteit en wordt assertiviteit gestimuleerd. Maar, naarmate de planningshorizon weer langer wordt, zal de politiek ook weer toenemen. Toch denk ik dat we als organisatie wel wat hebben bereikt in het openen van ons blikveld.

Meer lezen over innovatie in de zorg? Eerder gingen we in gesprek met Veerle Struben, Driver of Innovation bij het Spaarne Gasthuis. Lees het interview met Veerle hier.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit interview of wil je in contact komen met Vincent van Luling, neem contact op met Niek Karsmakers.

--

--

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.