Hoe pakken organisaties tijdens de coronacrisis innovatie aan? In deze reeks spreek ik wekelijks met innovatiedirecteuren uit verschillende sectoren.

Deze week sprak ik met Djon Snel, Manager Innovatie bij Hoefnagels Fire Safety. Waarbij je dan direct aan branddeuren denkt, biedt dit bedrijf veel meer dan alleen producten. Djon legt uit dat zij naast hun producten ook ontzorgen voor bijvoorbeeld architecten en aannemers, en service bieden op het gebied van onderhoud en advies. Dit valt allemaal onder een merk.

Waar zou de lezer jullie van moeten kennen?

“Wij doen veel werk rondom brandveiligheid op de Noord-Zuidlijn en Schiphol, zo verzorgen we onder andere keuring en onderhoud voor alle brandwerende loopdeuren, roldeuren, schuifdeuren en rolschermen. Maar ook alle musea in Nederland moeten uiteraard aan de wetgeving voldoen, dus verzorgen wij veel de plaatsing, keuring en onderhoud van brandwerende deuren. Bijvoorbeeld bij het Stedelijk Museum. Museum Voorlinden en Van Gogh Museum.”

Dit is slechts een greep uit vele herkenbare voorbeelden, die maar weer laten zien dat we op dagelijkse basis, als persoon maar ook zakelijk, met brandpreventie te maken hebben.

Wat versta jij onder innovatie?

“Bij Hoefnagels hebben wij altijd voorop gelopen in de producten die wij bieden, brandwerende loopdeuren, roldeuren, schuifdeuren etc. Om breder de markt te bedienen zijn we meer gaan richten op service en advies. Dit is een logisch gevolg na plaatsing.”

Hoe is innovatie georganiseerd bij jullie?

“Als afdeling bestaan wij 2 jaar. Voorheen was dit de afdeling R&D die zich vooral bezighield met technische productontwikkeling. Overige verbeteringen en ontwikkelingen kwamen vanuit de operatie. Veel werd langs elkaar heen gedaan, mensen wisten onvoldoende van elkaar. Daarnaast lag de werkdruk vanuit de operatie hoog. Dan merk je dat innovatie onderop de stapel belandt, wat zeker niet wenselijk is!” Dus is besloten een afdeling innovatie op te zetten waar verschillende disciplines samenkomen, en zich kunnen richten op innovatie in de breedste zin van het woord. Waarbij samenwerking en delen van ervaring voorop staat.

“Wij houden voortdurend interne innovatie-roadshows, zodat de brede schil in het bedrijf ons weet te vinden en wat onze plannen zijn”, legt Djon enthousiast uit. “We werken met een vaste roadmap, die maandelijks wordt doorgenomen en waar nodig aangevuld met nieuwe ideeën en activiteiten. En we hebben een vast proces, samen met het ontwikkelteam, om ideeën en concepten te testen en te valideren. Hiermee voorkomen we dat niet teveel inspanning gaat zitten in producten waar niemand op zit te wachten”.

En worden jullie geraakt door Corona?

“Ja en nee.” Djon legt uit. “Openbare gebouwen waren lange tijd dicht, wat ons de kans gaf om ongestoord, overdag ons werk te doen. Vaak werk dat normaal verspreid moest worden of in de nachtdiensten moest worden uitgevoerd. Nu konden we dit naar voren halen en versnellen.

Daarnaast zijn wij afhankelijk van de wetgeving en certificering van onder andere deuren. Deze certificering is eind 2019 op de schop gegooid waardoor wij op bijna al onze producten hercertificeringen moesten uitvoeren. Naast het hercertificeren van de producten wil je dan ook gelijk een verbeterslag maken nu je de kans krijgt. Dat gaf drukke maanden.

Maar uiteraard gaan wij het ook voelen, bijvoorbeeld in de bouw. Niet direct, want wij komen pas later in het proces in beeld. Dus wij verwachten verlaat een dip te voelen.”

Wat is jullie focus de komende jaren?

“Enerzijds is het belangrijk dat de markt van traditionele producten stabiel blijft. Maar tegelijkertijd is er grote rek in de service / advies tak van ons bedrijf. Daar hebben we nog veel te winnen en is zeker nog veel mogelijk.”

Nog voldoende te doen voor Djon en team!

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit interview of wil je in contact komen met Djon Snel, neem contact op met Femmie Geradts.

--

--

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.