“Looking at product development from the eyes of the customers, and constantly testing and validating with them taught us so much.”
Apoorva Aggarwal, Assistant Vice President, Aye Finance, India

For businesses big and small, the words, “change is the only constant factor in life,” have never rung more true. If the events of the past years have taught us anything, it is that we must learn to accept change and learn to embrace it.

Credit: FMO

For FMO, the Dutch entrepreneurial development bank, these uncertain times forced the organization to ask the question: “How can we work with our customers to embrace…


Photo credits: Seenons

Key Results to Date

  • Validated and developed a software platform to give new value to cardboard, PET, glass, coffee residue, PMD, GFT and orange peel.
  • Built a range of corporate partners including Renewi, Rabobank, Amsterdam Smart City, KNVB (Royal Dutch Football Association) and Yoghurt Barn
  • Raised €1.75M seed capital to finance its ambitions
  • Seenons’ team grew from 2 to 25 in the space of 2 years
  • Aimforthemoon guided Seenons from idea to MVP phase and facilitated the collaboration with Renewi as launching partner

“Seenons has taken a traditional market with many existing solutions and tackled ‘why’ they were not scalable, built a platform around…


Photo credits: HEMA

Key results to date:

  • Empowered 24 social designers with lifelong skills in social design and social entrepreneurship.
  • Seven diverse, low literacy concepts which have all entered into partnerships with diverse organizations for (further) development and implementation.
  • One of the concepts, Buikpraat, went on to receive a subsidy from the Ministry of Health, Welfare and Sport to support the initiative for the next 1.5 years.
  • Activated a core group of experts who were intensively involved in sharing knowledge, including the Municipality of Rotterdam, The Dutch Library (OBA), Association of Dutch Designers (BNO) and Radboud University.

“Aimforthemoon has been an enormously important…


Revolt co-founders Rutger Bosch (left) and Jeroen van de Ven (right) next to a Revolt
charging station

Hoe pakken organisaties tijdens de coronacrisis innovatie aan? In deze reeks spreek ik wekelijks met innovatiedirecteuren uit verschillende sectoren.

Deze week sprak ik met Djon Snel, Manager Innovatie bij Hoefnagels Fire Safety. Waarbij je dan direct aan branddeuren denkt, biedt dit bedrijf veel meer dan alleen producten. Djon legt uit dat zij naast hun producten ook ontzorgen voor bijvoorbeeld architecten en aannemers, en service bieden op het gebied van onderhoud en advies. Dit valt allemaal onder een merk.

Waar zou de lezer jullie van moeten kennen?

“Wij doen veel werk rondom brandveiligheid op de Noord-Zuidlijn en Schiphol, zo verzorgen we onder andere keuring en onderhoud voor alle brandwerende…


Hoe pakken organisaties tijdens de coronacrisis innovatie aan? In deze reeks spreek ik wekelijks met innovatiedirecteuren uit verschillende sectoren.

Deze week sprak ik met Vincent van Luling, werkzaam bij het Meander MC. Het Meander MC is een ziekenhuis met locaties in onder andere Amersfoort en Baarn. Daarnaast heeft het een aantal poliklinieken in dezelfde omgeving. Binnen het Meander MC is Vincent verantwoordelijk voor ICT en digitalisering, wat volgens hem nu extra relevant is.

Hoe pakken jullie innovatie aan?

Voor zo’n 80 procent bestaat mijn werk uit het implementeren van digitalisering ten behoeve van direct rendement. Voor de overige 20% kijk ik naar echte innovatie. Patiëntgerichte…


Hoe pakken organisaties tijdens de coronacrisis innovatie aan? In deze reeks spreek ik wekelijks met innovatiedirecteuren uit verschillende sectoren.

Deze week sprak ik met Steven ter Horst. Steven heeft een juridische achtergrond, en is altijd geïnteresseerd geweest in alles wat zich beweegt op het kruisvlak van juridische processen, management en technologie. Inmiddels staat hij aan het hoofd van de innovatie- en kennismanagementafdeling bij advocatenkantoor Houthoff.

Hoe pakken jullie innovatie aan?

De innovatie die wij doen als organisatie is enerzijds gericht op het verbeteren van de interne processen en anderzijds op het ontwikkelen van tooling om het juridisch werk steeds efficiënter te maken. De afdeling bestaat…


Hoe pakken organisaties tijdens de coronacrisis innovatie aan? In deze reeks spreek ik wekelijks met innovatiedirecteuren uit verschillende sectoren.

Deze week sprak ik met Peter Strikwerda, Global Head of Digital & Innovation bij APG Asset Management. De pensioenuitvoerder is momenteel bezig met het opstellen van een strategische agenda, waarbinnen ze digitalisering en innovatie positioneren. Bij vermogensbeheer bevindt Peter zich in het hart van de business. Zijn hart gaat sneller kloppen van serieuze impact maken, zowel op financieel als duurzaam gebied.

Hoe pakken jullie innovatie aan?

Klein beginnen, 90 procent killen, en de andere 10 procent implementeren en opschalen. Dat is hoe ik ons innovatieproces zou…


It all started with ourselves. We decided to place the mission to build a better world through moonshots at the centre of everything we do. And agreed our actions will be bolder than ever. We are going to build on top of our experience and we are determined to do everything a little better day by day. The leadership and entrepreneurship within the Aimforthemoon community will be the foundation for the united action of influential companies, capital and entrepreneurs. Aligning our time, energy and efforts with the Sustainable Development Goals is our common goal.

We call it United Impact.

In the summer of 2019 we…


Hoe pakken organisaties tijdens de coronacrisis innovatie aan? In deze reeks spreek ik wekelijks met innovatieleiders uit verschillende sectoren. Deze keer ging ik in gesprek met Lidewij de Ridder van ABN AMRO Bank. Lidewij is werkzaam bij Group Innovation.

Waar focussen jullie je op met innovatie?

Anderhalf jaar geleden hebben wij vanuit het Group Innovation onze innovatiestrategie herijkt. Sindsdien focussen wij ons op het ontwikkelen van disruptieve business modellen binnen drie thema’s: sustainability, platforms en digital assets. Daarbij maken wij gebruik maken van technologieën zoals blockchain, Cloud en AI die innovatie kunnen helpen versnellen.

Binnen sustainability verkennen we de mogelijkheden die bijdragen aan een slimmere en duurzame…

Aimforthemoon | Corporate Innovation Studio

We are a corporate innovation studio creating impact through business with teams of entrepreneurs & corporate innovators.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store